CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING

* TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ:

  1. Nhân viên kinh doanh: 2 người


Liên hệ phỏng vấn:

Bà Đoàn Thị Thúy

Điện thoại:  0965560933

Địa Chỉ: 80/1 Võ Thị Hồi, Xuân Thới Đông 3 , xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM.
Email: [email protected]